Herunder er der link til referatet af årets generalforsamling som afvikledes mandag den 26/2 .


Referat
Til hjemmesiden