Konstituering!
Bestyrelsen har efter årets generalforsamling konstitueret sig med samme fordeling af posterne som tidligere:
Benny Nielsen, Formand
Niels Jørn Westphael, Næstformand
Iver Christensen, Kasserer
Birte Petersen, Sekretær
Per Dietz, Gammelt Nyt
Steffen Sand, Arkivmedarbejder
Jens Hilmer Jakobsen, Arkivleder
Til hjemmesiden