27. juli 1979

 

Gammel spillemand mindes . . .

 


I anledning af, at den tidligere så kendte østjydske spillemand, Jens Frederiksen, Als, fre­dag den 27. juli kunne have fyldt 125 år, af­holder familie og mange andre lokalkendte mu­si­kalske venner en mindesammenkomst fredag aften på »Thulstedhus«, hvor man vil mindes og tillige opfriske nogle af afdødes mange kompo­si­tioner, som endnu præger musiklivet i Als og rundt om i landet.

Jens Frederiksen gjorde sig især bemær­ket ved, foruden sig selv, at kunne møde med


ot­te spillende sønner, som han bl. a. kunne mu­ci­sere med til Rebildfest, i »Kilden« i Aalborg, og på Bellahøj dyrskuet.

Selv opnåede han den ære at blive invi­te­ret til London for at spille sine melodier i Albert Hall. – Medens den ældste søn, tidl. købmand Frederiksen, Helberskov, er død, lever de syv sønner endnu og kan bringe musikken videre.

Jens Frederiksen var i sin tid strandfoged og blev udnævnt til Dannebrogsmand.

 


 

Spillemand fra Als mindes med musik

 


ALS: Fredag aften holdes en minde­sam­menkomst i Thulstedhus, Helberskov, til ære for den kendte spillemand, Jens Frederiksen, Als, som døde i 1943 som 89‑årig. Fredag er 125‑års‑dagen for hans fødsel, og det er familie­medlemmer og venner, der samles for at genop­friske nogle af hans musikalske kompositioner.

Jens Frederiksen begyndte som spille­mand som 15‑årig, og da han kom til Prinsens Livregiment i Viborg, kom der for alvor gang i spilleriet.


Han lærte sine otte sønner at spille, og et orke­ster blev dannet. Det har bl.a. underholdt ved Re­bildfest, i den daværende Kilden i Aalborg og på Bellahøj dyrskue, og Jens Frederiksen opnåede den ære at blive inviteret til Albert Hall i London for at spille på sin violin.

Han komponerede og arrangerede selv sine melodier, som endnu huskes af mange, og som satte sit præg på musiklivet på egnen. Og det er nogle af disse, som skal genopfriskes på fredag.


 

Mindefest for Jens Frederiksen, Als

 


Omkring 80 familiemedlemmer var mødt op på »Thulstedhus«, Helberskov, for at mindes den gamle spillemand Jens Frederiksen, Als, på 125 års‑dagen for hans fødsel.

Af særlige indbudte sås tidl. musiker og gårdejer Laurids Korsgaard, bager Finn Chri­sten­sen og Tage Sauer, alle Als. Desuden deltog tidligere skovridder Poul Lorentzen (93 år), den­nes datter og svigersøn, Erik Sanders.


Ved sammenkomsten bød ældste søn, kir­kesanger Chr. Frederiksen, velkommen og ud­tal­te smukke mindeord om sine forældre. – Poul Lorentzen opfriskede gamle kære minder fra sit musikalske samarbejde med Jens Frederiksen og udtalte ønsket om, at sønnerne ville bringe musikken videre i samme ånd. Også Erik San­ders talte, og viste, at han endnu ikke har glemt at blæse retræten. Fra lokal side taltes der af ba­ger Finn Christensen samt af flere familiemed­lem­mer. – Efter spisningen gav Jens Frederik­sens sønner nogle af deres fars kompositioner for blæsere, bl. a. hans »Aften ved stranden«. –  Senere blev orkestret udvidet med violiner og harmonika, og der blev lejlighed til en svingom til gammelkendte toner, hvor især kan nævnes »Min piges vals« af Jens Frederiksen.