Avisudklip formentlig fra 1953.

 

FRU ANNA BLOCH (1868-1953)

I KLØVERMARKEN


Nu ved kgl. skuespillerinde fru Anna Blochs død trænger et minde sig frem fra omkring aarhundredskiftet, da Als var Nordjyllands største badested. Blandt de mange prominente badegæster derude ved Himmerlandskysten dengang var ogsaa professor William Bloch med frue, kgl. skuespillerinde Anna Bloch, og en dag kom de under deres daglige spadseretur i omegnen ind i en dejlig kløvermark og henfaldt i beundring over hele den skønne flora, som de ivrigt fordybede sig i.

Nu var kløvermarken ingen andens end den senere saa navnkundige spillemand Jens Frederiksens, og han og hans karl gik denne dag med høle og slog til høslet.


Dette opdagede de fornemme gæster og kom derved i tanker om, at det vist var galt at gaa og træde kløveren ned, naar den skulle slaas med le. Professorparret gik derfor hen til de to slaakarle og gav en uforbeholden undskyldning for ubetænksomheden, men Jens Frederiksen var ikke sen med sin tilgivelse. Han forsikrede, at dette at indse det uheldige i at spadsere rundt i kløveren var mere end undskyldning nok. For den Als spillemand blev optrinet indledning til et nyt bekendtskab af de mange, han i aarenes løb fik saa mange af med kendte mænd og kvinder fra hovedstaden, og som baade han og de paagældende satte stor pris paa.

                                                                    ‑us.