Rotarymøde

Als Badehotel

2.6.1982

mødeemne: Jens Jørgen Frederiksen

Lansbyspillemand

 


Velkommen:

Vi vil starte denne aften med at gå godt hundrede år tilbage, nemlig til året 1850, da boede der her i Als en bondemand, ved navn Frederik Jensen, han giftede sig med Christiane Jørgensdatter, efter endt soldatertjæneste, ved 2den Escadron, af det 5 Dragon=Regiment i Randers, hvorfra han blev hjemsendt 3 Oktober 1853.

 

Ni måneder efter bliver der født et drengebarn ved dåben kalled Jens Jørgen, og det blev den famøse Landsbyspillemand, som levede her i 90 sindsenstyve år, kun afbrudt af nogle ganske få rejser som vi senere skal høre lidt om.

 

Jens Jørgen Frederikssøn levede og opvoksede som de øvrige børn her i Als gjorde på det tidspunkt, med lidt Skolegang og meget som Hyrdedreng og ellers medhjælp ved sine Forældres Landbrug, men var grebet af musikken lige fra barnsben, da han var kun 14 år gammel spillede han til liegstow.

 

Men det var først da han blev indkaldt som Soldat d. 22 marts 1876, han fik det afgørende skub til et liv med musik, der fik han nemlig lært det teoretiske grundlag for musikken idet han blev uddannet som Hornblæser III, som det står i hans hjemsendelsespapirer, der lærte han også den mere grundlæggende for en musiklærer og orkesterleder, og det var vel også netop her han lærte de mere håndfaste metoder til at lære at spille. Han blev hjemsendt d. 22 juni 1878.

 

Han kom tilbage til Als og levede som Landmand, og som 33 årig købte han sit Hjem for 4000,‑ kr. det var i året 1887 d. 30 januar.

 

Som noget aldeles enestående for en Landsby for 80 år siden, blev Dilitantcenerne i syngestykkerne acompagneret af en strygekvartet, tit endda en kvintet med fløjte og klarinet.

 

Og så var der hans oplæring af unge bondeknøse til at lære musikkens mysterier det krævede en fantastisk tålmodighed, med det til trods lærte han alligevel den halve by at spille, ihvertfald de grundlæggende ideer i musikken, (resten har vel været helt umugligt at lære noget som helst).

 

Så skete der noget fuldstændigt epokegørende for Als, nemlig d. 23 marts l880, da kom der en Mand fra Kjøvenhavn, han holdt foredrag i Skolen, og denne Mand han talte Afholdssagen, det gjorde han så godt at han overtalte 45 til at holde sig fra Spiritussen, og det udviklede sig til en enorm stærk Afholdsforening. I året 1905 ved sit

25 års jubilæum, var den landets største lokalforening under Danmarks Afholdsforening. Og i årende derefter, og især år 1885 da Foreningen byggede sit Afholdshjem med scene og sal groede der et stærk folkeliv frem med dette som midtpunkt.

 

Og her er det så at Jens Frederiksen kommer ind, med musikken som midtpunkt, der samledes ungdommen til liegstow uden spiritus, der blev holdt folkefester og mere private fester, der blev spillet diletant, og der kunne blive indbudt bare til en "avten" men


med underholdning og musik og oplæsning, der har været flere kendte forfattere ude blant andre Morten Kork, der var sangere, mere eller mindre berømte, Drackmann,og vi her i Als vi havde skam også selv meget udmærkede sangere således var Byens førstelærer gennem en menneskealder nemlig Søren Christian Sørensen Bach, han var først Andenlærer her i Als og Førstelærer fra d.13 febuar 1888. og var Førstelærer til d. 30 april1919. Døde i 1923.

 

S. Bach han var sangens mand, som Jens var Musikkens mand, og han lærte de unge eller måske rettere børnene at synge i skoletiden og videre frem til ungdommens tid, og så var der Afholdsforeningens Formand gennem 40 tyve år Gårdejer af Als Nygård Markus Jensen, der også var en meget stærk Personlighed, og de tre tilsammen var det

at byen og hele egnen blev præget af Afholdssagen. Det var tre virkelige Personligheder der var virkeligt svært at konkurere med et ti mands Orkester der spillede på Afholdshotellet når der kun sad to til tre mand på Kroen som iøvrigt heller ikke havde bevilling, men måtte have deres drikkevarer fra Skelund.

 

Så Afholdsforeningen var og blev i mange år den førende forening, og med musik i. Nå men der var andre ting der måtte passes end Musikken så d. 9 marts 1895 løste Jens Frederiksen Næringsbrev som Møller, fra Matrnr 15c af Als by og Sogn, og er det vel til først i 1900 tallet, i hvert fald skriver han Aftæktskontrakt med sine Forældre d. 9 maj 1900, så har han jo nok drevet gården et stykketid derfør, så der har jo nok været fart på både som  Landmand, Møller, Strandfoged, og først og Sidst Spillemand, så der var ikke tid til andet, men han skulle vel til at tænke på Giftemål han var jo efterhånden blevet op i årende, og på eftertiden, skulle han da også tænke! Så han fandt sig en ung hustru 18 år gammel, nemlig frk. Dorthea Rytter fra Halvrebene, og der kom en søn og en Datter, og derefter syv Sønner, som alle lærte at spille, så nu begyndte der en hektisk tid. Han kultiverede sin Hjemegns Befolkning musikalsk, han tog Bøndernes og Håndværkernes Sønner til sig og lærte dem at spille, et segt og lidt påskønnet arbejde at lære disse Bondeknolde at spille, men han tampede Musikken ind i hovedet og kroppen af dem så det til sidst hang godt fast, det gjorde han så godt at det blev et af hans store højdepunkter, i hele hans liv og det var en Begivenhed der fant sted på Als Afholdshotel, og den vagte Opmærksomhed og Jens Frederiksens Person, det var i 1917, han med sit Orkester opførte en Symfonikonsert, hvor blant andet Bethovens Symfoni nr.1 stod på programmet, orkestret talte ved denne lejlighed 18 Musikere og det var alle med undtagelse af Pianisten hans tidligere Elever. Denne Aften stod Jens Frederiksen for første og eneste gang på Podiet overfor Publikum og svang Taktstokken, det var en stor begivenhed! Men der blev mange Konserter efter denne.

 

I mange år spillede Orkestret i Kirken ved Julesalmerne, og det var vist den eneste

tid Jens Kom i Kirken, (han var jo fra Als)

 

Og selvfølgelig private fester spillede de både tidligt og sent, Brylluper, Sølvbrylluper og så videre.

 

Jens kom med i Himmerlandskvadrillen en gren af Foreningen Danske Folkedansere, og det blev også en faset af hans liv, det førte han bl.a. i Radioen, til Rebildfester, til Bellahøj og mange andre steder, men højdepunktet var Albert HAAL i London,og det var med Poul Lorentzen og Himmerlandskvadrillen i 1929.

 

Poul Lorentzen fortæller om stævnerne ude i den store verden. Det blev en oplevelse også for vor gamle spillemand ude fra Als. Han var fisker af profesion og nød i fulde drag havet og sejlturen under vejs til England. Han gik hele tiden op og ned ad Dækket med sin violinkasse under armen. Den Engelske Lods spurgte Kaptejnen, hvad det var for en gammel mand, der vandrede med en violin. Kaptejnen svarede, at det var en gammel almuespillemand, som var på vej mod London, hvor han skulle spille for nogle folkedansere, som skulle til fest i Albert Hall.

 


"I ALBERT HALL" udbrød lodsen "Nej Kaptajn det er noget man har bildt dem ind! Men ikke desto mindre spillede Jens ene mand til Danserne i THE ROYAL ALBERT HALL, hvor 10.000 pladser var udsolgte to aftener i træk, det er der vist ikke mange Hads.Danskere der har gjort.

 

Der blev hverdag igen,og Jens begyndte at samle gamle Himmerlands=Danse og tilrettelægge dem,sammen med Foreningen til Folkedansens Fremme, som skriver i1952: Vi skylder tak til mange for god hjelp, og vi benytter lejligheden til oprigtigt at takke enhver, som har hjulpet til at bevare de gamle Himmerlandsdanse og Melodier fra forglemmelse, deriblant Spillemændene Hans Verner i Rebild, Søren Lund i Gravlev m.fl. og sidst men ikke mindst Fisker, Strandfoged, Møller, Landmand, men Først og sidst SPILLEMAND Jens Frederiksen i Als, som har tilrettelagt Musikken til dette hefte og draget omsorg for at få de ælste og beste varianter af Melodierne frem.

 

Firtur og sekstur på langs samt Varsoviane lærte vi i Fiskerlejet Als ved Kattegat. Vi var derude for efter Opfordring at undervise i Folkedanse. Der var vist måde med hvad Fiskerne fik lært; men dansen gik med Liv og Lyst, og vi for vor Part kom hjem med en god Høst af sjælne Folkedanse.

 

For lige at mævne nogle af de danse som er i heftet, Brylupsmarch, Den gale Totur,

Den runde sextur, Feder Mikkel, Firtur på langs, Henrik Smith, Kontrasejre, Lybekkeren, Mallebrok, Otte Mands dans, Pigerenes Aftensang og mange flere.

 

Jens nåede at fejre sit 70 års Jubilæum, som spillemand, det gjorde han da han blev 86 år, på Afholdshotellet var der Fælles Kaffebord og Liegstow.

 

Han blev Dannebrogsmand for lang og tro tjæneste, (Nok som Strandfoged)

 

d.19 April 1943 døde Jens Frederiksen 90 år gammel, han blev stedt til hvile under en natursten med indhugget Lyre, på Als Kirkegård, men hans musik lever videre både her og mange andre steder, jeg kunne fortælle meget mere om dette enestående menneske, men vi må til at høre lidt af den musik som han viede sit liv til.