Forslag til tekst til filmen om Jens Frederiksen.

 


Ude ved Himmerlands kattegatkyst ‑ i læ bag havbakkerne ‑ ligger landsbyen Als.

 

I midten af forrige århundrede ‑ før udflytningen rigtig kom igang ‑ var der i byen 25 gårde og dobbelt så mange huse.

 

De lave ståtækte bygninger lå spredt mellem hinanden ‑ forbundet med snørklede og smalle veje.

 

Der var mange forskellige erhverv i det lille samfund, som jo på det nærmeste var selvforsynende; men det var ikke noget velhavende samfund, og selv om folk var ihærdige og påpasselige, kunne det i perioder være svært for mange at brødføde de dengang store,  børnerige familier.

 

På grund af havets nærhed havde de fleste mennesker i byen fiskeri som bibeskæftigelse ‑ ligegyldigt hvilket arbejde, man ellers havde.

 

Her ‑ i det lidt afsidesliggende samfund ‑ blev der i 1854 født en dreng, der senere i sit liv skulle få betydning for både by og egn.

 

Drengen, der ved dåben i Als kirke blev navngivet Jens Jørgen Frederiksen, var af gammel Als‑slægt, og han kunne føre sin stamtavle mindst 100 år tilbage. Hans fader, Frederik Jensen, havde opfyldt sin soldatertjeneste som dragon under tre‑årskrigen i Slesvig, og da han blev hjemsendt, vendte han tilbage til sin fødeby.

 

Her blev han i 1853 gift med Christiane Jørgensdatter, og samme år købte han sit fødehjem af godsejer Jacob Kjellerup. Gården havde indtil da været fæstegård under Visborggård.

 

Som nygift og selvejer kunne Frederik Jensen nu få foden under eget bord. Ejendommen, der lå midt i byen lige syd for Flouen, var ikke særlig stor. Der kunne holdes en hest og et par køer, og de 6 tønder land, der hørte til ejendommen, lå spredt flere forskellige steder; ja, der var op til 3 kilometer til de marker, der lå længst væk fra byen.

 

Det var meget tidkrævende at drive jorden ‑ blandt andet på grund af afstanden og vejenes tilstand, så det var svært for Frederik Jensen som landmand at brødføde sin familie.

 

Han gav sig derfor af med lidt handel, og blandt andet opkøbte han fisk, som han så kørte ind i landet og solgte.

 

Under disse vilkår og forhold voksede sønnen Jens Frederiksen op. Han havde det vel som de andre børn i byen ‑ med lidt skolegang og var ellers medhjælper ved landbruget derhjemme og hyrdedreng om sommeren.

 

Da han var 13 år kom han som tjenestedreng til sin morbror, men der var han kun en sommer. Så døde hans yngre bror Niels, og han måtte hjem for at hjælpe til på ejendommen.

 

Et årstid efter fik han foræret en violin af sin bedstefar, og inden længe kunne denne 15‑års knægt tjene lidt penge ved at spille til liegstouw og gilder.

Efter et par år var Jens blevet så dygtig, at han kom med i et 8‑mands orkester, der spillede til folkefester og markeder over hele Himmerland, og musikken fik større og større tag i ham.

 

22 år gammel fik han ansættelse som regimentsmusikker ved 6 batilions musikkorps. Her blev han ‑ ifølge hjemsendelsespapirerne ‑ uddannet som hornblæser III; men han fik også lært musikteori, og han fik den grundlæggende viden, han senere kunne bruge som musiklærer og orkesterleder.

 

Da han havde været regimentsmusiker i godt 2 år tog han sin afsked ‑ lønnen var ikke særlig stor ‑ og vendte hjem til Als.


Her fortsatte han med at spille til fester og sammenkomster, og han begyndte også at give lidt musikundervisning.

 

I øvrigt deltog Jens Frederiksen ivrigt i byens liv, og han var en af drivkræfterne  bag oprettelsen af afholdsforeningen.

 

Med sin musik blev han det samlende punkt i afholdssalen, hvor han spillede til liegstouw, folkefester, juletræ og dilettant. Her kunne man opleve det usædvanlige for en by af Alses størrelse, at syngespil blev akkompagneret af en strygekvartet ‑ ja, endog en kvintet med fløjte og klarinet.

 

Men livet var jo andet end musik. I 1885 blev han udnævnt til strandfoged og 2 år senere køber han et større landbrug. I 1895 løser han næringsbrev som møller; så foruden at være spillemand og musiklærer er han fisker, landmand, strandfoged og møller.

 

På det grundlag skulle det være muligt at forsørge en familie, og året 1900 gifter han sig da også med den 21‑årige Dorthea Pedersen fra Halvrebene.

I ægteskabet kommer der 10 børn ‑ en pige og ni drenge. Datteren døde som 18 årig af den spanske syge, og en dreng døde som ganske lille, men de øvrige 8 sønner lærte at spille hos deres far.

 

Der begyndte nu en hektisk tid, for sammen med sine egne drenge tog han alle drenge og unge, der var interesseret i musik, til undervisning.

 

Det var et sejt og nok også lidet påskønnet arbejde; men han hersede med dem og kultiverede dem musikalsk, så det til sidst hang godt fast.

 

Dette beviste han med en koncert i afholdssalen i 1917. Koncerten blevet af Jens Frederiksens højdepunkter, og den vakte opmærksomhed viden om.

 

Med sit orkester opførte han en symfonikoncert, hvor blandt andet Bethovens symfoni nr 1 var på programmet, og orkesteret ‑ der ved denne lejlighed var på 18 musikere ‑ var med undtagelse af pianisten, alle tidligere elever af Jens Frederiksen.

 

Der kom mange koncerter efter denne, og der blev spillet til bryllup, sølvbryllup og andre familiefester, og i mange år spillede orkesteret til salmerne i Als kirke juleaften.

 

Jens Frederiksen kom med i Himmerlandskvadrillen ‑ en afdeling af foreningen Danske Folkedansere ‑ og gennem den fik han mange store og spændende oplevelser. Den største var nok rejsen til England i 1929, hvor Himmerlandkvadrillen optrådte med folkedans i THE ROYAL ALBERT HALL.

 

Men også herhjemme var der bud efter spillemanden. Han spillede i radioen og til Rebildfest, og i 1938 spillede han sammen med 3 sønner på landsudstilling i Bellahøj.

 

Fra 1928 samarbejdede han med Poul Lorentsen fra Rold om at indsamle de gamle almuedanse og viser og derved redde dem fra at forsvinde i glemsel.

Jens Frederiksen optegnede og tilrettelagde melodierne og Lorentsen beskrev dansene.

 

I 1935 blev Jens Frederiksen Dannebrogsmand for sit store og uegenyttige arbejde, og i 1940 på sin 86 års fødselsdag, kunne han fejre sit 70‑års jubilæum som spillemand.

 

Den 19. april 1943 døde Jens Frederiksen, og han blev begravet ved den østlige kirkegårdsmur på Als kirkegård.

 

En natursten med en indhugget lyre, viser hans sidste hvilested.