Udklip fra den 16. oktober 1991.

 

Spillemanden fra Als

udkommer nu på video

 


ALS: Den navnkundige spillemand fra Als, Jens Frederiksen, der gennem et langt liv gjorde en landsby musikalsk, spiller mange år efter sin død en ny hovedrolle, nemlig i en film, der netop har haft premiere for et indbudt publikum i AIs.

Videofilmen blev vist på plejehjemmet, og foruden beboerne og personalet på hjemmet var inviteret familiemedlemmer til Als‑spillemanden, ligesom det nuværende Frederiksens Orkester var inviteret til at overvære premieren. Orkestret kvitterede ved at give nogle numre for de tilstedeværende.

Research-arbejdet og optagelserne har stået på i over tre måneder, og det er sammenlagt blevet til en film på 15 minutter. Men i alt er der optagelser på over 20 timer. De mange timers råbånd overlades til museet i Hadsund, og kopier af råbåndet kan stilles til rådighed for interesserede, ligesom den færdigredigerede film kan lånes på museet.

Det er et hold på seks unge mennesker, der har lavet det store arbejde. Det er sket som led i et projekt. De seks er Inger Andersen, Aase Helene, Pia Jørgensen, Per Jensen, Karsten Gøricke og Lars H. Tauber: Som redigeringskonsulent har Kim Sørensen hjulpet til.

Filmen fortæller i store træk om Jens Frederiksens musikalske liv ‑ vogterdrengen, der blev dekoreret med Dannebrogsordenen for sin indsats, blandt andet for at bevare de musikalske aner. Der er interview med et par af Jens


Frederiksens sønner, ligesom der er en snak med Jens Frederiksens sidste elev, gårdejer Helge Westphael.

Skoleinspektør Johannes Urup, Als, har indtalt filmen, der i sagens natur er spækket med Jens Frederiksens egne kompositioner.

Kildematerialet til filmen er hentet mange forskellige steder fra, blandt andet på Spillemandsmuseet i Rebild. Men også i lokale gemmer har man fundet brikker til mosaikken. En af de lokale kræfter, som holdet har trukket på, er nu afdøde entreprenør Henning Lauritsen, der var leder at den lokalhistoriske forening for Als og Omegn.

De seks mennesker, som har stået for filmen, har i hele perioden været aflønnet af Hadsund Kommune, der således også har ophavsrettighederne til produktet. Ved premieren var kommunen repræsenteret ved borgmester Lau Jensen og beskæftigelseskonsulent Erling Gammelmark. Borgmesteren udtrykte stor anerkendelse for det arbejde, der er udført.

– Det er nogle af Hadsund Kommunes rødder, der er gravet frem og støvet af, så eftertiden også kan få glæde af dem, sagde han.

De seks filmfolk har lært deres billedmæssige a‑b‑c på AMU‑Centret i Hadsund, hvor de deltog i et mediekursus, inden de gik i gang med opgaven. Under arbejdet har de benyttet sig af AMU‑Centrets optageudstyr, ligesom filmen er blevet redigeret på centret i Hadsund.